Regisztráció

Kedves Májvédő!
Töltsd ki az adatokat, a csapatban 2 - 5 fő vehet részt!
(1 csapat = 1 autó) | Minden mezőt helyesen töltsetek ki!

Csapatnév:


1. Csapatkapitány (kapcsolattartó)

Név:

Cím:

e-mail:

Telefon:


2. csapattag

Név:

Cím:

e-mail:


3. csapattag

Név:

Cím:

e-mail:


4. csapattag

Név:

Cím:

e-mail:


5. csapattag

Név:

Cím:

e-mail:


Szabályzat:

Kijelentem, hogy a Májvédő rendezvényén saját felelősségemre veszek részt. Az általam a fentiekben közölt adatok a valóságnak megfelelnek. A túra szabályzatát ismerem, s azokat feltétel nélkül elfogadom. Tudomásul veszem, hogy az esetleges jelentkező károkért a szervezőket, rendezőket semmiféle kártérítési kötelezettség nem terheli.
A fentiek alapján kijelentem, hogy a versenyen saját felelősségemre veszek részt, a verseny során keletkezett sérüléseim, vagy károsodásom miatt nem támasztok semmilyen anyagi vagy nem anyagi jellegű kártérítési követelést vagy igényt sem a rendezőkkel, sem alkalmazottaikkal, sem szerződéses partnereikkel vagy egyéb teljesítési segédeikkel (a továbbiakban mindezek együttesen: verseny rendezői) szemben. Elfogadom, hogy a Túra rendezői semmilyen jogi vagy egyéb képviseletet, avagy biztosítást nem nyújtanak, a résztvevők e tekintetben is magukról gondoskodnak, és egymásnak segíteni kötelesek. Végezetül kijelentem, hogy a verseny rendezőinek javára már előre, ingyenesen lemondok a verseny teljes tartama alatt a rólam készített hang-, és képfelvételek (ideértve a mozgóképfelvételeket is) készítésének, többszörözésének és nagy nyilvánosság számára történő közzétételének jogáról.

Elfogadom

Kapcsolat

+36 30 680 49 00